Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế Trung ương làm việc tại NHCSXH
Hà Tĩnh phải mạnh về biển, giàu từ biển

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh ủy Hà Tĩnh đã báo cáo đoàn công tác về tình hình 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW. Quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, yêu cầu và giải pháp của Nghị quyết, tỉnh Hà Tĩnh đã đặt ra mục tiêu “Đưa Hà Tĩnh trở thành tỉnh mạnh về biển, giàu từ biển”.

Về thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết, Hà Tĩnh đã đạt được một số kết quả như: Chỉ số phát triển con người (HDI) duy trì vị trí thứ 17/63 tỉnh, thành phố trong giai đoạn 2018-2022, tương đương mức bình quân chung cả nước; Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt gần 44 triệu đồng, tăng gần 10 triệu đồng so với năm 2018 nhưng vẫn còn thấp so với bình quân chung cả nước; Tốc độ đổi mới công nghệ năm 2022 đạt 23%, tăng 2% so với năm 2020…

Hà Tĩnh phải mạnh về biển, giàu từ biển

Tại buổi làm việc, ông Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã báo cáo khái quát về tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh. Tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2023 đạt gần 6% (dự báo năm 2023 đạt 8,5%). Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được công bố; thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực; sản xuất nông nghiệp đạt kết quả tích cực; công tác an sinh xã hội được quan tâm; giáo dục đào tạo đạt kết quả cao.

Hợp tác đối ngoại, nhất là với các tỉnh của nước bạn Lào ngày càng thắt chặt, hiệu quả. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, đi vào chiều sâu. Công tác cán bộ thường xuyên được chú trọng. Phát huy lợi thế bờ biển dài 137km, với nhiều cửa biển, cảng nước sâu, có thềm lục địa rộng, ngư trường rộng, nên những nhiệm kỳ gần đây, Hà Tĩnh hết sức coi trọng phát triển kinh tế biển và ven biển theo định hướng của Nghị quyết số 36-NQ/TW.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Trần Tuấn Anh, nêu rõ, Nghị quyết số 36-NQ/TW có ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

Hà Tĩnh phải mạnh về biển, giàu từ biển

Đánh giá cao những kết quả tích cực mà tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của Tỉnh nói chung cũng như trong việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW và những chủ trương, định hướng của Đảng trong phát triển bền vững kinh tế biển nói riêng.

Tỉnh đã khẩn trương ban hành và tổ chức thực hiện đồng bộ nhiều cơ chế chính sách phù hợp. Tập trung phát triển các ngành kinh tế biển và ven biển, kinh tế hàng hải. Du lịch nói chung và du lịch biển nói riêng đã có bước phát triển tốt. Nuôi trồng và khai thác thủy, hải sản đã đạt được kết quả tích cực. Tập trung đầu tư phát triển Khu kinh tế Vũng Áng và các khu, cụm công nghiệp ven biển…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tổ chức thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh còn một số tồn tại, hạn chế như: Cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế biển còn thiếu đồng bộ, thiếu liên kết; Kinh tế biển chưa phát triển tương xứng với tiềm năng; Công nghiệp ven biển chưa thực sự tạo ra động lực tăng trưởng rõ rệt cho nền kinh tế; hạ tầng Khu kinh tế Vũng Áng và các khu, cụm công nghiệp ven biển chưa đồng bộ; Quy mô sản xuất ngành thủy sản còn nhỏ; Hoạt động du lịch biển còn mang tính thời vụ; Chất lượng nguồn nhân lực ngành biển còn thấp…

Để thực hiện tốt Nghị quyết số 36-NQ/TW trong thời gian tới, ông Trần Tuấn Anh đề nghị tỉnh Hà Tĩnh nghiên cứu, triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nâng cao và thống nhất nhận thức trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội về biển, đảo; về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển.

Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế biển, nâng cao tỉ trọng đóng góp của kinh tế biển vào GRDP của Tỉnh, phát triển theo hướng bền vững. Tập trung huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp ven biển. Sớm hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt công tác quy hoạch các khu kinh tế ven biển. Tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm hài hòa giữa khai thác, sử dụng tài nguyên với bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học; ngăn chặn triệt để ô nhiễm môi trường biển. Quan tâm đầu tư phát triển khoa học, công nghệ biển theo hướng tăng cường nguồn lực đầu tư, nâng cao chất lượng nhân lực biển…

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cũng đề nghị Đoàn công tác tổng hợp, chắt lọc, tiếp thu tối đa các ý kiến tại buổi làm việc để phục vụ cho công tác sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước những chủ trương, cơ chế, chính sách có hiệu lực, hiệu quả trong phát triển bền vững kinh tế biển trong bối cảnh mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex