Thời điểm hiện tại, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công ở Hà Tĩnh đang cao hơn mức bình quân chung của cả nước
Tính đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công ở Hà Tĩnh đang cao hơn mức bình quân chung của cả nước

Theo số liệu từ Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh, tổng giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn tính đến ngày 31/10/2023 đạt 6.761.637 triệu đồng, bằng 77,3% kế hoạch Thủ tướng giao và bằng 58,7% kế hoạch địa phương.

Trong đó, 45 địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh có tỷ lệ giải ngân vốn bộ, ngành và cấp tỉnh quản lý đạt trên 50% như: Sở Ngoại vụ 95%, Sở Tài nguyên môi trường 78%, Sở Giao thông vận tải 70%; UBND các huyện: Can Lộc 78%, Đức Thọ 67%, thị xã Hồng Lĩnh 78%, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực Khu kinh tế tỉnh 75%…

Thời điểm hiện tại, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công ở Hà Tĩnh đang cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Ðể đạt được kết quả này, bên cạnh việc chỉ đạo sâu sát, vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, còn phải kể đến quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, năng lực quản lý hiệu quả của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án trên địa bàn…

Theo đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động xử lý, tháo gỡ kịp thời, hiệu quả những vướng mắc, khó khăn theo chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện cơ chế phân công, giao trách nhiệm, phối hợp rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án.

Trước đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã thành lập 3 tổ “đặc nhiệm”, nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Các tổ công tác này do lãnh đạo UBND tỉnh làm tổ trưởng. Nhiệm vụ của các tổ công tác: rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc; phân tích nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư công (từ khâu lập chủ trương đầu tư, thiết kế thi công, giải phóng mặt bằng, đấu thầu, tổ chức thi công đến nghiệm thu, thanh, quyết toán và bàn giao công trình, dự án đưa vào sử dụng); kiến nghị các giải pháp nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn…

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục ra soát, cải tiến quy trình, thủ tục, nâng cao chất lượng và rút ngắn thời gian thẩm định dự án, thiết kế cơ sở… đảm bảo tối đa không quá 5 ngày/khẩu thẩm định; rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục phê duyệt quy hoạch, cấp phép xây dựng…. để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Hiện, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều giải pháp, quyết tâm cao nhất để giải ngân 100% vốn đầu tư công theo kế hoạch năm 2023 và năm 2022 chuyển sang.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

leo

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

789win

12Bet

789win

789win