Làm rõ thêm những vấn đề lý luận và thực tiễn trong xây dựng Quy hoạch Thủ đô
Quang cảnh hội thảo.

Đó là thông tin tại Hội thảo khoa học “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong xây dựng và thực hiện Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050” do Thành ủy – HĐND – UBND TP. Hà Nội phối hợp với Tạp chí Cộng sản tổ chức sáng 21/11.

Hội thảo được tổ chức nhằm làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn trong xây dựng và thực hiện Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phù hợp với các định hướng quan trọng theo Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 5/5/2022, của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Hà Minh Hải nhấn mạnh, TP. Hà Nội tổ chức lập Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, là một trong những nội dung quan trọng để triển khai thực hiện Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trên cơ sở đề cương định hướng đã được Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội thông qua, dự thảo Quy hoạch Thủ đô Hà Nội được tập trung xây dựng với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, với phương pháp tích hợp, đồng bộ và cách làm khoa học, linh hoạt, sáng tạo, đổi mới; với mục tiêu xuyên suốt, đó là “văn hóa và con người không chỉ là mục tiêu, còn là động lực, nguồn lực quan trọng phát triển Thủ đô”.

Làm rõ thêm những vấn đề lý luận và thực tiễn trong xây dựng Quy hoạch Thủ đô
Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Hà Minh Hải phát biểu đề dẫn.

Ngoài việc triển khai thực hiện theo quy định, Quy hoạch Thủ đô đã quán triệt và cụ thể hoá các chủ trương, định hướng chiến lược trong Nghị quyết số 15 và các nghị quyết của trung ương, Quốc hội, Chính phủ; huy động sự tham gia của các cá nhân, tổ chức nghiên cứu trong và ngoài nước trên địa bàn, mời và tham vấn ý kiến các nhà khoa học, chuyên gia, đội ngũ trí thức hàng đầu của cả nước và Thủ đô với nhiều hình thức: hội thảo, tọa đàm, gặp gỡ xin ý kiến, tham vấn, phỏng vấn, trao đổi…

Ông Hà Minh Hải nhấn mạnh, hiện nay TP. Hà Nội đang tiến hành các bước xin ý kiến các bộ, cơ quan ngang bộ, các tỉnh, thành trong vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng Thủ đô và nhiều tổ chức, cá nhân có liên quan trước khi trình thẩm định theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

“Việc tổ chức Hội thảo “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong xây dựng và thực hiện Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050” nhằm mục đích làm rõ thêm những vấn đề lý luận và thực tiễn trong xây dựng Quy hoạch Thủ đô, đồng thời tiếp tục gợi mở, đề xuất các ý tưởng, giải pháp xây dựng quy hoạch, nhất là những nội dung đột phá, trọng tâm và việc khai thác, huy động nguồn lực để thực hiện quy hoạch một cách hiệu quả, bền vững…” – ông Hải nói.

Hội thảo “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong xây dựng và thực hiện Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050” sẽ tập trung thảo luận 2 nhóm vấn đề: Nhóm 1: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về lập Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nhóm 2: Thực tiễn xây dựng và thực hiện quy hoạch các ngành và quận, huyện TP. Hà Nội để sử dụng hiệu quả các nguồn lực thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.