Theo báo cáo từ Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An, tính đến hết tháng 10 vừa qua, toàn tỉnh mới giải ngân được 3.678 tỷ đồng, đạt 51,42% tổng kế hoạch vốn được giao.

Trong đó, kế hoạch đầu tư công năm 2023 giải ngân trên 2.910 tỷ đồng, đạt 52,12%; kế hoạch vốn kéo dài giải ngân trên 768 tỷ đồng, đạt 48,93%. Đáng chú ý, nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội mới giải ngân được trên 200 tỷ đồng, đạt 26,8%.

Nghệ An: Nhiều đơn vị giải ngân vốn đầu tư đạt thấp
Hiện tại tỉnh Nghệ An vẫn còn nhiều đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt thấp. Ảnh minh họa: H.T

Hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An còn 7 cơ quan, đơn vị chưa thực hiện giải ngân gồm: Sở Y tế, Trường Cao đẳng Việt – Đức, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, Chi cục Phát triển nông thôn, Trường Trung học phổ thông Mường Quạ.

Tính đến hết tháng 10 vừa qua, tỉnh Nghệ An mới giải ngân được 3.678 tỷ đồng, đạt 51,42% tổng kế hoạch vốn được giao.

Đồng thời còn 8 huyện, thành phố có tỷ lệ giải ngân đạt thấp so với bình quân chung của tỉnh (gồm: huyện Tương Dương giải ngân đạt 19,6%, huyện Quế Phong đạt 22,51%, huyện Kỳ Sơn đạt 27,62%, thành phố Vinh đạt 30,12%, huyện Quỳnh Lưu đạt 34,44%, huyện Con Cuông đạt 45,29%, huyện Nghĩa Đàn đạt 46,43%, Quỳ Châu đạt 49,86%). Ngoài ra còn 13 đơn vị chủ đầu tư ngoài huyện cũng đang có tỷ lệ giải ngân thấp.

Thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, trong khi lượng vốn cần giải ngân còn lớn. Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An đang tiếp tục đề nghị các sở, ban, ngành, lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh và các ban quản lý dự án, các chủ đầu tư quyết liệt chỉ đạo, tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tốc độ giải ngân, phấn đấu đạt mục tiêu 95% kế hoạch đầu tư công năm 2023, theo Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và giải ngân toàn bộ số vốn từ nguồn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội.

Về phía Kho bạc Nhà nước Nghệ An, đơn vị đã chủ động bảo đảm nguồn vốn cũng như đẩy mạnh các giao dịch trên dịch vụ công trực tuyến, thực hiện đơn giản hóa kiểm soát các thủ tục thanh toán vốn nhưng vẫn đảm bảo theo quy định và linh hoạt áp dụng 2 phương thức thanh toán là “Thanh toán trước, kiểm soát sau” và “Kiểm soát trước, thanh toán sau” để đưa nguồn vốn nhanh, kịp thời đến các dự án khi có khối lượng hoàn thành được nghiệm./.