Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, UBND thành phố Hà Nội và các Bộ, ngành đã chung sức xây dựng Khu Công nghệ cao Hoà Lạc phát triển như ngày hôm nay. Đặc biệt, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đã bước đầu hình thành được chuỗi kết nối nghiên cứu – đào tạo – sản xuất; hình thành mối liên kết giữa viện nghiên cứu, trường đại học với doanh nghiệp.

Lễ chuyển giao là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, là sự cụ thể hóa chủ trương của Đảng về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, làm nền tảng cho phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô Hà Nội.

Phó Thủ tướng đề nghị UBND thành phố Hà Nội sau khi tiếp quản Khu Công nghệ cao Hòa Lạc cần bảo đảm kế thừa và phát huy các thành quả đã đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển Khu từ khi thành lập đến nay; bảo đảm sự ổn định, tránh gián đoạn trong công tác xây dựng, phát triển và quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Đồng thời, thành phố cần huy động thêm các nguồn lực khác từ nguồn ngân sách của thành phố và các nguồn hợp pháp khác để tạo động lực thúc đẩy phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc; bảo đảm giữ vững vai trò quan trọng của Khu Công nghệ cao Hòa Lạc trong việc thực hiện thành công chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của quốc gia giai đoạn đến năm 2030.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh khẳng định quyết tâm huy động và phát huy hiệu quả các nguồn lực từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và nguồn lực xã hội để tiếp tục phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc theo đúng định hướng, mục tiêu đã đề ra; một mặt tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thời gian qua, mặt khác xây dựng những cơ chế chính sách có tính đột phá để đưa Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thật sự trở thành một trung tâm khoa học và công nghệ hàng đầu của quốc gia và có vị thế tương xứng trong khu vực. Đối với thành phố Hà Nội, việc phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc cụ thể hóa quy hoạch xây dựng Thành phố phía Tây theo mô hình thành phố trong thành phố, kiến tạo nên một không gian phát triển mới cho Thủ đô trong tương lai.

“Trong thời gian tới, TP.Hà Nội sẽ tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu cơ chế đặc thù nhằm xây dựng khu CNC Hòa Lạc trở thành hạt nhân của cả nước về đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ, trở thành vùng lõi của đô thị Hòa Lạc trong tương lai”, ông Trần Sỹ Thanh khẳng định.

Trải qua quá trình 25 năm hình thành, xây dựng và phát triển, đến nay, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đã thu hút được 111 dự án đầu tư (bao gồm 96 dự án trong nước và 15 dự án đầu tư nước ngoài) với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 111.500 tỷ đồng. Các nhà đầu tư đã nghiên cứu, chuyển giao, làm chủ và phát triển các công nghệ cao thuộc 55 nhóm công nghệ cao, 31 nhóm sản phẩm công nghệ cao thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển. Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đang quy tụ nhiều doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ lớn của Việt Nam cũng như các dự án đầu tư của tập đoàn, doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư và phát triển.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex