(Xây dựng) – Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh vừa yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ nhằm chấn chỉnh công tác giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh.

Tây Ninh: Chấn chỉnh giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực đất đai
Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu chấn chỉnh công tác giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn.

Theo đó, đối với các quyết định hành chính về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải chặt chẽ, đầy đủ cơ sở pháp lý, đúng trình tự, thủ tục như: Thông báo trước kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm điếm; cập nhật kịp thời thông tin thửa đất thu hồi khi có thay đổi về chủ sử dụng đất; đo đạc, xác định loại đất thu hồi tránh trường hợp bị tòa án hành chính xét xử hủy quyết định hành chính.

Việc thu hồi đất nông nghiệp để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải cân nhắc, tính toán đồng bộ toàn diện các chính sách hỗ trợ về ổn định đời sống, sản xuất, đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho người dân có đất bị thu hồi lớn, gần hết hoặc hết đất sản xuất.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân trong công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng; tăng cường công tác hòa giải ở cấp cơ sở, hạn chế tình trạng khiếu nại đông người, vượt cấp, gây ảnh hưởng đến dư luận.

Thực hiện nghiêm, đầy đủ quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan lĩnh vực đất đai nhất là vai trò của người đứng đầu của UBND các cấp; thực hiện việc đối thoại trong giải quyết khiếu nại kịp thời, dứt điểm, không để khiếu kiện vượt cấp, diễn biến phức tạp và chịu trách nhiệm về giải quyết tranh chấp, khiếu nại. Yêu cầu người đứng đầu cấp huyện, cấp xã trực tiếp tiếp công dân, không ủy quyền cho cấp phó, cấp phòng chuyên môn thực hiện việc tiếp công dân định kỳ, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương, xem xét giải quyết kịp thời dứt điểm đối với các vụ khiếu nại quyết định hành chính liên quan lĩnh vực đất đai; thực hiện nghiêm, kịp thời các quyết định của tòa án đã có hiệu lực thi hành để chấn chỉnh việc tham mưu rà soát hồ sơ, kiểm tra thực địa, quy hoạch trước khi bàn hành quyết định hành chính để hạn chế tình trạng khi quyết định hành chính vừa mới được ban hành thì công dân đã khiếu nại do sai sót về chủ quan. Kiên quyết xử lý các trường hợp khiếu nại, tố cáo đã được giải quyết thỏa đáng, có lý, có tình, đúng pháp luật, hết thẩm quyền nhưng lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây mất an ninh trật tự tại trụ sở các cơ quan Nhà nước và nơi công cộng.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn cấp xã, huyện; xử lý triệt để tình trạng bao chiếm đất công, canh tác sử dụng đất rừng sai mục đích, để đất hoang hóa diễn ra thường xuyên gây bức xúc trong dư luận xã hội; phải đảm bảo xử lý nhanh chóng, kịp thời tránh để các hộ dân lấn chiếm đã hình thành tài sản có giá trị trên đất kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm trên địa bàn.

Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức phụ trách tham mưu giải quyết kê khai, đăng ký cấp giấy đất phải đảm bảo đúng trình tự thủ tục quy định, như: Kiểm tra hiện trạng thực tế, đối chiếu với hồ sơ địa chính không để xảy ra tình trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhầm, cấp trùng thửa, sai vị trí, không đúng diện tích, không đúng nguồn gốc đất dẫn đến khiếu nại, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Lưu trữ hồ sơ tài liệu quan về đất đai phải đảm bảo theo đúng quy định.

Quan tâm bố trí, bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ cán bộ, công chức tham mưu liên quan đến lĩnh vực đất đai, người làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại đảm bảo đủ số lượng, chất lượng về chuyên môn, kinh nghiệm kỹ năng thực hiện nghiệp vụ.

Xử lý trách nhiệm đối với các địa phương, ngành trong ban hành, tham mưu quyết định hành chính có lỗi sai do chủ quan dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện, gây tổn thất ngân sách, thời gian, niềm tin của người dân với chính quyền, thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước đối với các quyết định hành chính về đất đai vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người sử dụng đất theo quy định.

Đẩy nhanh số hóa công tác lưu trữ hồ sơ đất đai hoàn chỉnh, cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ quản lý, công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong thời gian tới. Thực hiện đúng quy định pháp luật trong tham gia xét xử tại tòa án nhân dân các cấp.

Chấn chỉnh việc thực hiện chưa nghiêm Luật Hoạt động giám sát Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Nghị quyết và Kế hoạch giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội trong thời gian tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex