Trung đoàn 196: Hội thi mô hình học cụ huấn luyện năm 2024

Ban giám khảo chấm thi nội dung thuyết trình Tham gia hội thi có hơn [...]

Khai mạc Diễn tập Hải quân đa phương MILAN 2024

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh khai mạc Diễn tập Tham dự Lễ [...]

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện tại Vùng 3

Thiếu tướng Tạ Quang Thảo phát biểu Đoàn đã kiểm tra toàn diện công tác [...]

Học viện Hải quân sơ kết học kỳ I, năm học 2023-2024

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Lâm phát biểu Hội nghị nhằm đánh giá kết quả [...]

Hơn cả tình yêu

Dạt dào cảm xúc Những ngày này, Hà Nội trở nên tươi thắm hơn với [...]

Lữ đoàn 101 tổ chức hội thi mô hình, học cụ năm 2024

Ban giám khảo chấm thi mô hình học cụ tại Tiểu đoàn 863 Ban giám [...]

Chủ động ứng phó trước biến động của thị trường vận tải biển

Trước tình hình đó, ngành hàng hải nước ta đang tích cực có giải pháp [...]

Tàu 20 sẵn sàng cho Diễn tập MILAN 2024

Chuẩn Đô đốc Phạm Mạnh Hùng động viên cán bộ, chiến sĩ Tàu 20 và [...]

Bế mạc tập huấn 5 vũ điệu trong sinh hoạt tập thể

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang phát biểu Trong quá trình tập huấn, tổ giáo [...]

Vùng 5: Kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2024

Đoàn công tác kiểm tra mô hình học cụ, đồ dùng huấn luyện tại Tiểu [...]

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88