Tư vấn pháp luật

Thời gian niêm yết thông báo mất “sổ đỏ” là 15 ngày

Phạm Oanh 10/11/2023 – 10:38

(TN&MT) – Theo cử tri tỉnh Cà Mau: Thời gian niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa thống nhất giữa khoản 2 Điều 77 Nghị định số 43/2014/NĐCP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ (30 ngày) với điểm b khoản 2 Điều 10 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (15 ngày). Kiến nghị quy định thống nhất thời gian thực hiện theo hướng: “Thời gian niêm yết Thông báo việc mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời gian 30 ngày”.

Vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau: Theo quy định tại khoản 2 Điều 77 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai thì hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư bị mất Giấy chứng nhận nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.

so-do.jpeg
Thời gian niêm yết thông báo mất “sổ đỏ” là 15 ngày

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính thì thành phần hồ sơ nộp thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận) bị mất có Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy trong thời gian 15 ngày đối với hộ gia đình và cá nhân.

Căn cứ quy định nêu trên thì thời gian niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận là 15 ngày, thời gian kể từ ngày niêm yết thông báo đến khi người bị mất Giấy chứng nhận nộp hồ sơ đề nghị cấp lại là 30 ngày. Quy định có 15 ngày sau niêm yết thông báo nhằm đảm bảo thời gian tiếp nhận và xử lý thông tin phản hồi của hộ gia đình, cá nhân.

Như vậy quy định tại Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT là thống nhất với quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐCP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai về thời gian thực hiện niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận. Về đề xuất “Thời gian niêm yết Thông báo việc mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời gian 30 ngày” làm tăng thời gian thủ tục hành chính không cần thiết.

Như vậy, thời gian niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận là 15 ngày như hiện nay là phù hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex